Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE FlagPUBLICAŢII
Publicatii 2018
Publicatii 2017
Publicatii 2016
Publicatii 2015
Publicatii 2014
Publicatii 2013 Publicatii 2012 Publicatii 2011 Publicatii 2010 Publicatii 2009
UE Flag NOUTAŢI UE
-
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
04.12.2021 - Calificarea profesională: Comisia solicită Ciprului și României să se conformeze normelor UE
ED Targoviste

Comisia a decis să inițieze o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva României și să trimită Ciprului un aviz motivat suplimentar pentru încălcarea normelor UE privind calificările profesionale.

 

Directiva UE privind recunoașterea calificărilor profesionale (Directiva 2005/36/CE) a instituit un sistem modern de recunoaștere în întreaga UE. Aceste norme îi ajută pe profesioniștii care doresc să se stabilească sau să își ofere serviciile în alte state membre la recunoașterea calificărilor lor, garantând, în același timp, un nivel ridicat de protecție pentru consumatori și pentru cetățeni. Asigurarea aplicării coerente a acestor norme în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor este o preocupare majoră a Comisiei.

Comisia îndeamnă România să își respecte obligațiile care îi revin în temeiul Directivei 98/5/CE privind exercitarea profesiei de avocat, asigurând recunoașterea automată a titlurilor profesionale de avocat din UE. Aceste norme specifice facilitează exercitarea cu caracter permanent a profesiei de avocat într-un stat membru, altul decât cel în care s-a obținut calificarea.

Comisia se adresează Ciprului cu privire la neconformitatea anumitor dispoziții naționale din legislația sa cu Directiva 2005/36/CE și cu articolul 49 din TFUE. Comisia ridică această problemă în ceea ce privește normele naționale privind profesiile tehnice, în special privind arhitecții. România și Ciprul au acum la dispoziție două luni pentru a răspunde argumentelor prezentate de Comisie. În caz contrar, Comisia poate decide să trimită un aviz motivat României și să trimită Ciprul în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Context

Prin pachetul său lunar de decizii în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, Comisia Europeană („Comisia”) urmărește acționarea în justiție a statelor membre care nu și-au îndeplinit obligațiile ce le revin în temeiul legislației UE. Aceste decizii, care vizează diverse sectoare și domenii de politică ale UE, au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislației UE, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor.

Etapele procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.

Pentru mai multe detalii referitoare la toate deciziile luate, vă rugăm să consultați registrul deciziilor în constatarea neîndeplinirii obligațiilor.

Detalii

Data publicării

2 decembrie 2021

Date de contact

Sonya Gospodinova

E-mail

sonya.gospodinova@ec.europa.eu

Număr de telefon

+32 229 66953

Federica Miccoli

E-mail

federica.miccoli@ec.europa.eu

Număr de telefon

+32 229 58300

Célia Dejond

E-mail

celia.dejond@ec.europa.eu

Număr de telefon

+ 32 229 88199


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană